10.09.2013

Cando as doces anduriñas baixo un aleiro pousadas

Os fillos dos celtas
de corpo lanzal,
os fillos robustos
do forte Breogán,
cal pinos erguidos,
que bruando están,
envoltos por brétoma
no tempo invernal,...

No souto, ao longo da historia, vimos pasar todos os pobos que habitaron esta terra. No souto consideramos que é imprescindible traballar para que os nosos fillos coñezan a súa historia, a súa tradición e a súa lingua, para poder deste xeito medrar como persoas e reivindicar a súa orixe, a súa identidade. Identidade non significa rexeitamento, significa amor cara ao noso propio e cara ao que nos rodea. Traballando para sumar.
Eduardo Pondal reivindicaba o noso, o que el cría que eran as nosas orixes e deseñou o seu propio mundo. Un mundo inesgotable que axudou no Rexurdimento á dignificación da lingua. O seu papel é o dun poeta portador do ideal que lle amosa ao pobo o camiño, animándoo a recuperar a liberdade e a espertar do seu sono secular. Liberal e proguesista, o pontecesán é o noso bardo, o creador do noso himno. A nosa literatura é un tesouro que debe estar ao alcance dos novos para consulta e de aí o volume que hoxe presentamos de Tambre dentro da colección Ardentía e que leva por título A vontade homérica. Antoloxía poética. Un libriño para cativos a partir de doce anos moi coidado na edición e que foxe da sobrecarga, atraente para o público novo e pensado para o mundo do ensino, recomendado tamén para os maiores que queiran darlle un repaso aos clásicos. A máis do civismo e do ardente sentido da liberdade, a escolma que nos ocupa, preparada polo poeta e narrador Xosé Miranda, constitúe unha completa mostra doutros temas recorrentes na obra do bergantiñán, caso do seu celtismo literario, o helenismo, o aristocratismo ou a saudade. A ensoñación, a comuñón do poeta coa natureza, a saudade dun tempo mítico, dun pasado de fadas e de guerreiros adoviado coas ilustracións en lapis e acrílico de Ramón Trigo confírenlle á escolma un volume moi atractivo.Outra das obras das que hoxe falamos é O castelo do asombro, de Ramón Caride Ogando e ilustrada polo prolixo Dani Padrón cos seus orixinais e característicos trazos. Ramón Caride idea unha historia onde a imaxinación abrolla coma se ninguén tornase a auga. Lusco e Fusco eran dous irmáns xemelgos, tan semellantes de corpo coma dúas pingas de auga. Pero de carácter non podían ser máis opostos: Lusco era un tarambainas, amigo das aventuras e das viaxes; e Fusco, pousón e traballador. A un pasábanlle moitas cousas abraiantes (feitizos, tesouros e arrepíos) e ao outro sucedíanlle ben poucas. E, por riba, un deles tivo unha filla, que aínda veu enlealo todo máis... Unha fantástica historia para cativos a partir de oito anos en diante na colección Ala Delta de Tambre. Todo un mundo imaxinario o que constrúe Ramón Caride e no que non deixa de haber castelos, asombros, batallas, príncipes e loita.

    
 
Dúas obras que recomendamos no souto. 

Sem comentários:

Enviar um comentário