4.10.2012

Síntome Atlas, isto sabe a espinacas!

Entre as follas que hai ciscadas no noso souto destaca Ulises, obra teatral asinada por Lino Braxe e Ana Pontón, onde o mundo clásico dialoga co contemporáneo en clave irónica, feito que se fai aínda máis patente nas magníficas ilustracións de cores suaves do galego Xosé Cobas.
Un texto especialmente atractivo creado para os máis novos e que lles esperta o interese polo coñecemento das obras e dos mitos clásicos da cultura universal.
Ulises é unha versión para teatro do poema A Odisea de Homero. Unha versión que é case unha reinvención, pois os autores pretenden coa súa obra achegar as xeracións máis novas á rica cultura grecolatina. Ulises é fiel a Homero porque respecta a estrutura do texto do poeta, aínda que as características dos personaxes e a visión dos acontecementos que rodean o retorno de Odiseo a Ítaca se ven alterados por un ton de farsa e de teatro do absurdo, que converte a peza nunha comedia hilarante. Ulises é unha obra moi representada no noso país polo teatro afeccionado e escolar. Everest Galicia edita un título ideal que permite a educadores e directores de teatro acceder a un texto que conecta cos máis novos, e que aposta polo riso amable e intelixente.
Desde este portal cremos que é unha ferramenta moi completa para traballar na aula, xa que unha das eivas fundamentais da escola se produce no tocante á lingua oral. Cunha proposta divertida como a que presenta Everest, non só aproximamos os rapaces ao mundo clásico e engadimos cultura xeral, senón que melloramos a dicción, a fluidez, o vocabulario e prestixiamos a lingua. Sóltate a falar, explora as mil posibilidades que ten a lectura!

Sem comentários:

Enviar um comentário